HBO SPD voor een carrière in de financiële wereld!

Over HBO SPD

HBO SPD Bedrijfsadministratie is een uitdagende opleiding die aansluit bij en geïnspireerd wordt door de dagelijkse praktijk. Een opleiding die een goede basis vormt om door te groeien als financieel professional. Het bedrijfsleven heeft behoefte aan managers met gevoel voor financiën. Accountantskantoren kampen nog altijd met een tekort aan hoger financieel opgeleiden.

Ontwikkelingen als schaalvergroting, de zich snel ontwikkelende digitalisering, automatisering en internationalisering vragen om financieel des-kundigen. Om mensen die in staat zijn financiële analyses en rapportages op te stellen. Mensen die het management adviseren over complexe financiële vraagstukken en bij financiële beslissingen. Een SPD'er schrikt daar niet voor terug. Als bedrijfsadministrateur, of financial controller, bent u medeverantwoordelijk voor de financiële gezondheid van een organisatie. De opleiding SPD Bedrijfsadministratie is een gedegen vakinhoudelijk en vooral praktijkgericht fundament. Studeren en werken gaan hand in hand, want tijdens de opleiding werkt u al in de beroepspraktijk. Een basis voor een toekomstige carrière in de financiële wereld van nu en morgen.

Naast de opleiding HBO SPD Bedrijfsadministratie is er de Associate degree Financieel Management, welke gebaseerd is op de Bacheloropleiding SPD Bedrijfsadministratie. De Associate degree beslaat twee jaar en geeft bij afronding recht op een formeel Associa degree diploma (EQF-5-niveau). De opleiding is zelfstanding te volgen en kan ook dien als opstap naar een bacheloropleiding. Een afgeronde Associate degree opleiding biedt vrijstelling voor een groot aantal vakken uit de bachelor HBO SPD Bedrijfsadministratie.

Alle erkende HBO SPD-opleiders hebben zich verenigd in NGO/ENS. Samen hebben zij ervoor gezorgd dat HBO SPD en de daaraan gerelateerde Associate degree-opleiding Financieel Management niet meer weg te denken hoge kwaliteitsopleidingen in de Nederlandse markt zijn. Ook werkgevers onderstrepen dit.