Wat is NGO/ENS?

NGO/ENS

Het Nederlands Genootschap van Opleiders voor comptabele- en economische examens (NGO) is een samenwerkingsverband waarin alle door de overheid erkende en NVAO-geaccrediteerde opleiders van de opleiding HBO SPD Bedrijfsadministratie zich verenigd hebben. Op de pagina Opleiders treft u de opleiders aan die zijn vertegenwoordigd in het NGO. Een belangrijke taak van het NGO is de kwaliteit van de opleiding te waarborgen en aan te passen aan veranderende actuele situaties.

Het Examenbureau NGO SPD Bedrijfsadministratie (ENS) zorgt in overleg met het beroepenveld voor de landelijke vastlegging van het beroeps- en opleidingsprofiel voor de SPD'er.