Oorsprong

De opleiding HBO SPD Bedrijfsadministratie heeft haar wortels in het oude Staatspraktijkdiploma voor Bedrijfsadministratie (oorsprong rond 1946). De inhoud van de opleiding was destijds uitsluitend kennisgericht en was lange tijd het (vak)diploma voor de administratieve professional. Na de invoering van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, is het programma stap voor stap omgevormd van een uitsluitend kennisgerichte inhoud naar een combinatie van kennis, vaardigheden en attitude. De kenniscomponent blijft echter een nadrukkelijk onderdeel van het programma, dit op advies van de beroepenveldcommissie.

NGO/ENS heeft in navolging van de laatste profielwijziging (2016), een geactualiseerd landelijk gemeenschappelijk deel voor alle HBO SPD opleidingen vastgesteld en gepositioneerd binnen het hoger economische onderwijsdomein.

De bij NGO/ENS aangesloten opleiders zijn vrij in het vormgeven van hun eigen opleidingscurriculum, maar moeten de inrichting van de opleiding altijd afstemmen op het verwerven van de gemeenschappelijke competenties (leeruitkomsten). De rollen, functies, kerntaken en kernopgaven zijn de elementen die centraal door NGO/ENS zijn vastgesteld en zijn gebruikt als leidraad.